پرسشنامه خودکارآمدی

پرسشنامه خودکارآمدی و نمره گذاری

پرسشنامه خودکارآمدی,پرسشنامه رایگان,پرسشنامه خودکارآمدی شرر,پرسشنامه خودکارآمدی و نمره گذاری

پرسشنامه خودکارآمدی و نمره

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 443 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر پرسشنامه خودکارآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر پرسشنامه خودکارآمدی شرر 17 سوالی نمره گذاری پرسشنامه روایی پرسشنامه پایایی پرسشنامه 17 گویه قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر - روان شناسی - روان راهنما پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران gses دارای 17 گویه می باشد در مقیاس 5 گزینه ای لیکرت از یک تا 5 نمره گذاری می شود پرسشنامه خودکارآمدی - پرسشنامه خودکارآمدی کارکنان مظلومی و برای سنجش خودکارآمدی کارکنان از پرسشنامه مظلومی محمودآباد و همکاران ۱۳۸۹ استفاده .

پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی

, خودکارآمدی هیجانی,پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی

پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی مشخصات پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی روایی و پایایی: ندارد خرده مقیاس ها: ندارد تعداد سوال: 25 سوالی نوع فایل: word می توانید هیجان منفی خود را به هیجان مثبت تغییر دهید از هیجانات مثبت خود جهت تولید ایده های خوب استفاده می کنید هیجانات خود را به راحتی بیان می کنید وقتی به هدف نرسید می توانید هیجانات خود را تنظیم کنید به هیجاناتی که بدن شما ایجاد می کند توجه می کنید قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی - فروشگاه وب سایت شخصی حمزه فردنتالر و .

پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 17سوال

پرسشنامه خودکارآمدی,شرر و آدامز,پرسشنامه خودکارآمدی,پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 17سوال

پرسشنامه خودکارآمدی شرر و

دسته: روانشناسی بازدید: 21 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 17 سوال 1982همراه با روایی و پایایی و نمره گذاری قیمت فایل فقط 5,000 تومان پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 17 سوال 1982 محتوای فایل: 1 - سوالات آزمون 2 -روایی و پایایی 3 - نمره گذاری و نحوه محاسبات 4 - منابع تعدادی از سوالات : وقتی طرحی می ریزم، مطمین نیستم که می توانم آن را انجام دهم یکی از مشکلات من این استکه وقتی می بایست کاری انجام دهم، نمی توانم از عهده آن برآیم قیمت فایل فقط 5,000 تومان پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 17سوال lovely 14108 پرسشنامه خودکارآمدی شرر .

پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلي

خودکارآمدی تحصیلی,پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلي

پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلي

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دسته بندی : علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی دسته بندی: علوم انسانی روانشناسی و علوم تربیتی تعداد مشاهده: 1022 مشاهده فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word حجم فایل: 13 کیلوبایت قیمت: 5,000 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود پرسشنامه رایگان خودکار آمدی تحصیلی مورگان وجنکینز پرسشنامه خودکار آمدی تحصیلی مورگان وجنکینز چکیده: پژوهش حاضربا هدف بررسی و مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و پرسشنامه رایگان خودکارآمدی تحصیلی - پرسشنامه رایگان پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مهارت های اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی cases - مادسیج .

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

خودکارآمدی تحصیلی,پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 84 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی این مقیاس توسط پاتریک، هیکس و رایان 1997 ساخته شده است، این مقیاس دارای 5 ماده می باشد که منعکس کننده ادراک دانش آموزان از شایستگی شان در انجام تکالیف کلاس می باشد این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است که ماده های آن از نوع لیکرت پنج درجه ای 1 کاملا مخالفم، 2 مخالفم، 3 بی نظرم، 4 موافقم، 5 کاملا موافقم برمبنای ابزارهای مختلف موجود ساخته شده است قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان mjses - ایکشو پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان mjses .

پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994)

مقیاس خودکارآمدی حرفه ای,پرسشنامه خودکارآمدی,پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994)

پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای

به منظور ارزیابی خودکارامدی اعضای هیأت علمی نیز از مقیاس خودکارامدی حرفهای ریگس و همکاران 1994 استفاده شده است این مقیاس نیز دارای طیف هفت گزینه ای از کاملا مخالف تا کاملا موافقم می باشد که برای محاسبه روایی آن از روش تحلیل گویه و برای سنجش پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که مطابق با نتایج گزارش شده در جدول زیر از پایایی بالایی برخوردار بوده است پرسشنامه دارای 14 سوال می باشد جدول: روایی و پایایی مقیاس خودکارآمدی حرفه ای آلفای کرونباخ طیف ضرایب همبستگی و سطح معناداری خودکارآمدی حرفه ای ٨٠ ٠ ٥٢ ٠ - ٠٥ ٠ ٠٠٠١ ٠ 5000 تومان پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران 1994 پرسش .

نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت خودکارآمدی ورزشی

فصل دوم پایان نامه کارشناسی,نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت خودکارآمدی ورزشی

نمونه فصل سوم پایان

این نوشتار نمونه فصل سوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی با عنوان فصل سوم پایان نامه خودکارآمدی ورزشی می باشد فصل سوم شامل شیوه ها یا روش هایی است که با جزییات دقیق چگونگی انجام پژوهش را مشخص می کند بیان روش ها با چنین جزییاتی تکرار تحقیق را امکان پذیر ساخته و دیگران را قادر می سازد که در مورد چگونگی اثرگذاری روش ها بر نتیجه یک تحقیق قضاوت کنند برای مثال وسایل مختلف اندازه گیری یک متغیر ممکن است بر امتیازها و شیوه های اجرای یک آزمون یا ابزار تجزیه و تحلیل آماری داده ها اثر بگذارد یک خواننده آگاه تمایل دارد که این جزییات را بداند تا یافته ها را به طور منطقی تفسیر کند روش .

پرسشنامه خودکارآمدی، پرسشنامه خودکارآمدی و نمره گذاری، پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و آدامز 17سوال، پرسشنامه خودکارآمدی تحصيلي، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی، پرسشنامه خودکارآمدی حرفه ای ریگس و همکاران (1994)، نمونه فصل سوم پایان نامه مدیریت خودکارآمدی ورزشی.

4.7/5 (131 امتیاز)

آخرین فروشگاه های بروز شده

آمار